Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Kategorier:

Plats: Görvikssjön Parkering vid Bygdegården
Tid: 10:00 – 13:00     15 min ut, 30 min in
Insats 100kr  Barn fiskar gratis.
Arr: Bytävling