Endast för aktiva klubbmedlemmar (ej sekundära/ stödmedlemmar)                            OBS!!! På förekommen anledning vill vi påpeka följande: 1. Du kan inte bli aktiv medlem hos oss om du redan är huvudmedlem i annan klubb ansluten till Sportfiskarna. 2. Innan du betalar avgift/ söker medlemskap […]