FKU:s styrelse

Ordförande
Karl-Enar Karlsson
070-655 55 66

Sekreterare
Harriet Englund

Kassör
Merja Ahola
070-582 38 64
merja.ahola@telia.com

Ledamöter
Åke Gunnarsson
070-682 76 60
Roger Gahlin  070-387 82 61

Suppleanter
Lasse Fängström
070-695 13 22
lassefangstrom@hotmail.com
Leif Persson

Tävlingskommitté = styrelsen

Vill du bli medlem?
Betala in medlemsavgiften på BG 5111-2761.
Meddela namn, adress och personnummer till Sanna Karlsson:  rogersgrav@hotmail.com
Aktuell medlemsavgift är: Junior 100 kr
Senior 300 kr
Familj 600 kr
Som medlem i klubben blir du automatiskt medlem i Sportfiskarna
På www.sportfiskarna.se kan du se vad medlemskapet innebär. Där hittar du också Sportfiskarnas regler för olika tävlingsgrenar.
Välkommen i klubben!