FKU:s styrelse

Ordförande
Vakant

Sekreterare
Karl-Enar Karlsson
070-655 55 66

Kassör
Annica Strömberg (ingår inte i styrelsen)
annica6725@gmail.com

Ledamöter
Ingemar Strömberg
070-313 12 75
Berith Gahlin
070-305 90 72
berithgahlin@hotmail.com
Torbjörn Olofsson
076-1429026
Åke Gunnarsson
070-6827660

Suppleanter
Merja Ahola
070-582 38 64
(merja.ahola@telia.com) används inte f.n.
Lasse Fängström
070-6951322
lassefangstrom@hotmail.com

Tävlingskommitté
Merja Ahola (sk)
Roger Gahlin  070-387 82 61
Ingemar Strömberg
Torbjörn Olofsson
Lasse Fängström

Valberedning
Merja Ahola
Karl-Enar Karlsson

Vill du bli medlem?
Betala in medlemsavgiften på BG 5111-2761.
Meddela namn, adress och personnummer till Sanna Karlsson:  rogersgrav@hotmail.com
Aktuell medlemsavgift är: Junior 100 kr
Senior 300 kr
Familj 600 kr
Som medlem i klubben blir du automatiskt medlem i Sportfiskarna
På www.sportfiskarna.se kan du se vad medlemskapet innebär. Där hittar du också Sportfiskarnas regler för olika tävlingsgrenar.
Välkommen i klubben!