Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Kategorier:

Endast för aktiva klubbmedlemmar (ej sekundära/ stödmedlemmar)
                           OBS!!! På förekommen anledning vill vi påpeka följande:
1. Du kan inte bli aktiv medlem hos oss om du redan är huvudmedlem i annan klubb ansluten till Sportfiskarna.
2. Innan du betalar avgift/ söker medlemskap måste du kontakta Merja, hon måste ha koll på antal och inbetalningar.  SMS 070-582 38 64. Anmälningar hon inte fått kan inte räknas.
3. När antalet medlemmar uppgår till 47-48 kommer inga ytterligare personer tillåtas delta i tävlingarna. Det av regeringen fastställda antalet kommer under inga förhållanden att överskridas.
4. Icke klubbmedlemmar som kommer till tävlingarna kommer att nekas att delta.

Plats: Hammerdalssjön  Gamla vattenverket
Tid: 17:00 – 20:00  15 min ut, 30 min in.
Insats 60kr  Junior 30kr
Tävlingsvattnet avlyst för tävlande 1 vecka innan tävling.
Välkomna!                             
!!! Om du har förkylnings- eller influensasymtom, stanna hemma !!!

Reservation för ev. ändringar.
Kolla alltid kalendern innan du åker till tävling! 
Något oklart?  SMS.a Merja  070-582 38 64