Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Kategorier:

Till Medlemmar i FK Ulriksforsarna

                                                                       KALLELSE
Härmed kallas Du till årsmöte med FK Ulriksforsarna
onsdagen den 19 februari 2020
Kl.18.00
på Folkets Hus i Strömsund
.

Vi bjuder på fika !
Välkomna !

 Medlemsavgift
Kom ihåg att betala in medlemsavgiften för år 2020 så snart som möjligt,
dock senast den 28 februari.

Avgiften är följande:
Junior            100:-
Senior            300:-
Familj            600:-
Betalas in på bankgiro 5111-2761