Välkommen till FK Ulriksforsarnas årsmöte Torsdag 22 febr -24 kl 18:00 Plats: Bystugan Ulriksfors