2019-02-20 Risk för svaga isar nedströms Ströms Vattudal i mars-april 2019
Med anledning av planerade arbeten vid Lövöns kraftverk i Faxälven kommer stora vattenmängder att ledas via Fångsjön och Sporrsjön till Stamselet. Detta kommer att orsaka försämrade isförhållanden på strömsträckor och sjöar från utloppet av Ströms Vattudal till Stamselet. Arbetet planeras att starta fredag den 22 mars 2019.

www.vattenreglering.se