FKU:s styrelse

Ordförande
Jan Liif
070-316 12 41

Sekreterare
Harriet Englund
070-690 63 16

Kassör
Merja Ahola
070-582 38 64

Ledamöter
Leif Persson
Rickard Johansson

Suppleanter
Roland Andersson
Björn Larsson

Tävlingskommitté = styrelsen

Vill du bli medlem?
Betala in medlemsavgiften på BG 5111-2761
Avgiften betalas in senast 15/3 för innevarande år.
Meddela namn, adress och personnummer till Sanna Karlsson:  rogersgrav@hotmail.com
Aktuell medlemsavgift är: Junior 100 kr
Senior 300 kr    För år 2025 blir avgiften 330 kr
Familj 600 kr     För år 2025 660 kr
Som medlem i klubben blir du automatiskt medlem i Sportfiskarna’
På www.sportfiskarna.se kan du se vad medlemskapet innebär. Där hittar du också Sportfiskarnas regler för olika tävlingsgrenar.
Stödmedlem: Om du redan är medlem i annan klubb men även vill vara medlem i FKU är avgiften 100 kr/år. Då ingår inte medlemskap i Sportfiskarna. 
Välkommen i klubben!