FKU:s styrelse

Ordförande
Leif Persson
073-817 58 46

Sekreterare
Harriet Englund
070-690 63 16

Kassör
Merja Ahola
070-582 38 64

Ledamöter
Jan Liif
Rickard Johansson

Suppleanter
Roland Andersson
Björn Larsson

Tävlingskommitté = styrelsen

Vill du bli medlem?
Betala in medlemsavgiften på BG 5111-2761 eller Swish 123 499 36 48
Meddela namn, adress och personnummer till Sanna Karlsson:  rogersgrav@hotmail.com
Aktuell medlemsavgift är: Junior 100 kr
Senior 300 kr
Familj 600 kr
Som medlem i klubben blir du automatiskt medlem i Sportfiskarna
På www.sportfiskarna.se kan du se vad medlemskapet innebär. Där hittar du också Sportfiskarnas regler för olika tävlingsgrenar.
Stödmedlem: Om du redan är medlem i annan klubb men även vill vara medlem i FKU är avgiften 100 kr/år. Då ingår inte medlemskap i Sportfiskarna. 
Välkommen i klubben!