FKU:s styrelse

Ordförande
Leif Persson
073-817 58 46

Sekreterare
Harriet Englund
070-690 63 16

Kassör
Merja Ahola
070-582 38 64

Ledamöter
Åke Gunnarsson
070-682 76 60
Roger Gahlin  070-387 82 61

Suppleanter
Lasse Fängström
070-695 13 22
lassefangstrom@hotmail.com
Rickard Johansson

Tävlingskommitté = styrelsen

Vill du bli medlem?
Betala in medlemsavgiften på BG 5111-2761 eller Swish 1234993648
Meddela namn, adress och personnummer till Sanna Karlsson:  rogersgrav@hotmail.com
Aktuell medlemsavgift är: Junior 100 kr
Senior 300 kr
Familj 600 kr
Som medlem i klubben blir du automatiskt medlem i Sportfiskarna
På www.sportfiskarna.se kan du se vad medlemskapet innebär. Där hittar du också Sportfiskarnas regler för olika tävlingsgrenar.
Välkommen i klubben!