Mix
1 Roger Gahlin 2752
2 JanLiif 1846
3 Roland Andersson 1844
4 Eva-Britt Sjöberg 1664
5 Merja Ahola 760
6 Berith Gahlin 652
7 Åke Gunnarsson 304