Evenemangsdetaljer


Lörd 9/7 vid Vallaleden 12:00 – 01:00
Sönd 10-7 nedanför Jamtli 07:00 – 15:00

Se inbjudan på Jämtlandskroken på Facebook