HS
1Svegs SFK42309
Thomas Larsson
Mikael Rehnman
Erik Andersson
2Svegs SFK32352
Daniel Eriksson
Hans Erlingsson
Jörgen Storm
3Sundsjöfiskarna31312
Peter Forsberg
Leif Frank
Martin Johansson
4Jämtlandskroken24542
Jörgen Hägg
Julia Hägg
Simon Rosberg
5Bergsfiskarna19087
Ronnie Einarsson
Micke  Dahlin
Leif Olofsson
6Brunflofiskarna18231
Jon Jonsson
Fredrik Bergh
Örjan Hafstad
7Svegs SFK17907
Christer Jakobsson
Mats Westling
K. Olsson
8Bergsfiskarna14902
Håkan Halvarsson
Gunnar Olofsson
Magnus Jonsson
9Svegs SFK14312
Lars Westlund
Mats-Arne Axelsson
Ulf Stener
10Brunflofiskarna13780
Andreas Danielsson
Niklas Olsson
Christian Bergh Eriksson
11Brunflofiskarna13068
Mats Larsson
Göran Gabling
Lars Magnusson
12Brunflofiskarna11675
Christer Eriksson
Håkan Huss
Daniel Lundin
13FK Ulriksforsarna5473
Sebastian Bryntesson
Elias Persson
HV
1Bergsfiskarna22484
Bengt Åström 
Peo Nilsson
Kurt Gullbrandsson
2FK Ulriksforsarna21383
Roger Karlsson
Örjan Tengerström
Inger Björäng
3Sundsjöfiskarna19688
Bengt Erik Wallin
Olle Gunnarsson
Leif Wolfenstein
4Sundsjöfiskarna19153
Allan Gunnarsson
Tommy Gunnarsson
Dan Eriksson
5Brunflofiskarna17630
Kjell Lindström 
Urban Wikén
Leif Edström
6Sundsjöfiskarna15028
Jan Svensson
Tom Frank
Ulf Fransson
7Brunflofiskarna13909
Sture Söderman
Kent Hafstad
Lennart Kron
8FK Ulriksforsarna10275
Leif Persson
Harriet Englund
Merja Ahola
9FK Ulriksforsarna10115
Rickard Johansson
Karl Enar Karlsson
Roger Gahlin
ÄHV
1Sundsjöfiskarna26795
Lennart Jonsson
Hans Magnusson
Bo Näsén
2Sundsjöfiskarna14002
Lars Allerstam
Ulf Berggren
Pekka Korhonen
3Jämtlandskroken12820
Börje Jönsson
Kjell Olsson
Arne Berglund
4Brunflofiskarna10389
Stig Olsson
Sivert Sivertsson
Evert Nilsson
DS
1Sundsjöfiskarna21824
Marie Magnusson
Sassa Ewing Helmersson
Eva Laggren
2FK Ulriksforsarna15097
Sanna Karlsson
Josefin Hammargård
Johanna Hammargård
3Brunflofiskarna7052
Birgitta Edin
Marielle Wikholm
Anna Hallgren
DV
1Brunflofiskarna9805
Agneta Nilsson
Jeanette Signarsson
Mia Magnusson
2Sundsjöfiskarna9040
Siv Gidhammar
Ellen Jonsson
Ingrid Gunnarsson
ÄDV
Sundsjöfiskarna13423
Solveig Svee
Gunbritt Magnusson
Maj-Britt Berggren
ÄHJ
1Bergsfiskarna10139
Frida Jonsson
Arvid Einarsson
Johannes Johnsson
2Jämtlandskroken7271
Anton Eriksson
Felix Andersson