Lag
1 Rickard Johansson 25980

2 Harriet Englund och
Leif Persson 21544

3 Merja Ahola och
Jan Liif 18190

4 Berith Gahlin och
Roger Gahlin 8176