Mix
1 Bas Sila 3860
2 Merja Ahola 3640
3 Roger Gahlin 2200
4 Lasse Fängström 2140
5 Karl-Enar Karlsson 1540
6 Berith Gahlin 1140