Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Kategorier:

Till Medlemmar i FK Ulriksforsarna

                                                                       KALLELSE
Härmed kallas Du till årsmöte med FK Ulriksforsarna onsdagen den 20 februari
2019
Kl.18.00 på Folkets Hus i Strömsund.

Vi bjuder på fika !
Välkomna !

 Medlemsavgift
Kom ihåg att betala in medlemsavgiften för år 2019 så snart som möjligt,
dock senast den 28 februari.

Avgiften är följande:
Junior            100:-
Senior            300:-
Familj            600:-
Betalas in på bankgiro 5111-2761